Musikdramatik för en ung publik

Möjligheterna för en ung publik att få ett nära möte med ny och spännande musikdramatik är små i dagens barnkulturutbud. Alice kollektiv planerar därför att kontinuerligt presentera musikdramatik för denna publikgrupp och på så sätt utveckla olika former för detta.

Föreställningarna bygger på att Alice Kollektiv bjuder in en nu verksam musiker eller tonsättare för att skapa ett nytt verk baserat på en av Alice kollektiv föreslagen text. Vi ser det som möjligt att i framtiden även forma iscensättningar av redan befintliga verk för en ung publik.

De de två första produktionerna i denna serie är Limpan eller lampan med texter av Erik Beckman och musik av Sten Sandell och Nu väntar tiden i regi av Tora von Platen, texter av Kristina Lugn, och musik av Nina Ramsby och Lisa Ullén.