VAD HÄNDER?

Det som händer nu 2020 är att vi vill slå ett slag för:

Radioteatern.se

RADIOTEATERN – en scen för svensk och internationell dramatik, hörspel och ljudkonst. Det är en teater som spänner över olika former och inriktningar; från ny dramatik till omtolkningar av klassiker, från det poetiska till det politiska, från berättande till experiment som tänjer gränserna för vad hörseldiktning och ljudkonst kan vara.

_____________________________________

Alltings pris

Vad händer mer?

Det suddiga

Hauerensbml

Föreställningen DET SUDDIGA är på väg att växa fram. Centralt i föreställningen är musik av tonsättaren Joseph Matthias Hauer och hans Zwölftonspiele, i vilka han med hjälp av små variationer, gränsande till upprepning, strävade efter att lyfta musiken till en nivå där den vibrerar som absolut och fri från hans subjektiva tyckande, som han uttryckte det. Omgärdade av Hauers musik finns föreställningens frågor: Vad ryms i upprepningen? Är upprepning endast ett sken som vid närmare undersökning rymmer förskjutningar som kan, om de belyses, förändra vår upplevelse av nuet?

Under våren 2014 bjöds en publik in vid ett antal tillfällen för att följa arbetsprocessen.

Läs mer!