VAD HÄNDER?

Alltings pris

Läs intervju i Feministiskt perspektiv med regissören Johan Petri! –>

Se Programblad för alltings pris! ->

Läs vidare om Alltings pris! ->

Vad händer mer?

Det suddiga

Hauerensbml

Föreställningen DET SUDDIGA är på väg att växa fram. Centralt i föreställningen är musik av tonsättaren Joseph Matthias Hauer och hans Zwölftonspiele, i vilka han med hjälp av små variationer, gränsande till upprepning, strävade efter att lyfta musiken till en nivå där den vibrerar som absolut och fri från hans subjektiva tyckande, som han uttryckte det. Omgärdade av Hauers musik finns föreställningens frågor: Vad ryms i upprepningen? Är upprepning endast ett sken som vid närmare undersökning rymmer förskjutningar som kan, om de belyses, förändra vår upplevelse av nuet?

Under våren 2014 bjöds en publik in vid ett antal tillfällen för att följa arbetsprocessen.

Läs mer!