fristående variabler

varje medspelare frambringar en klang, flera klanger eller klangkombinationer. sistnämnda skall inte ha de typiska egenskaperna hos ett motiv eller ett tema, använd alltså t.ex. inga toner i en gemensam skala och i rytmiskt hänseende etablera inget taktmetriskt system, eller förändra åtminstone detta med detsamma i det fortsatta förloppet, eller undvik åtminstone att ha det gemensamt med de andra medspelarna.

med regelbundna eller oregelbundna återkommande insatser (var och en ger akt på god hörbarhet utan rädsla för långa generalpauser) förändrar var och en sin klang eller sina klanger mycket gradvis men i flest möjliga egenskaper, enligt principen för den utvecklande variationen: B är mycket lik A, C är mycket lik B etc, också N är mycket lik M, men A går inte längre att känna igen i N.

även extremfall bör provas ut (för övningens och erfarenhetens skull): B liknar A, men redan i C går A inte längre att känna igen. denna version är mycket svår att realisera spontant och troligen desto mindre verkningsfull, ju fler medspelare som är delaktiga.

Lyssna på fristående variabler! (längd 24 min)   

Tillbaka