Kollektivet

Alice kollektiv för ljud&scenkonst är en sammanslutning av scenkonstnärer, författare, musiker och kulturarbetare intresserade av och engagerade i nutida ljud och scenkonst. Kollektivet arbetar för att i olika former, i olika sammanhang och för olika publikgrupper presentera ny dramatik, musik/musikdramatik, ljudkonst och kombinationer därav. Produktionerna presenteras i form av teaterföreställningar, performance, installationer, operaföreställningar, konserter, uppsökande verksamhet, uppläsningar, fonogram och verk tillgängliga via internet såsom radioteater och ljudkonst.

Alice kollektiv arbetar med det nya. Det betyder att kollektivet har en uttalad ambition att stödja, beställa och presentera verk av nutida författare och tonsättare. Det betyder även att produktioner som bygger på äldre material som t.ex. musik från andra epoker eller texter av äldre författare betraktas och iscensätts på ett nutida, undersökande och experimenterande sätt. Övertygelsen om att nya former och uttryck kan uppskattas av en stor publik om de presenteras på ett högkvalitativt, inspirerande och attraktivt sätt, ligger till grund för verksamheten och är en starkt drivande faktor.

Då den offentligt finansierade konsten nu tvingas in mot populärkulturen och drivs med mer eller mindre tydliga kommersiella förtecken uppstår ett behov av seriöst undersökande och internationellt utblickande organisationer såsom Alice kollektiv som med nyskapande och utmanande scenkonst kan möta publikens nyfikenhet.

Vilka är vi?