cikador

vilket oväsen, nästan omöjligt att skilja från musiker till musiker och ändå mycket likartat, kunde, individuellt oavhängigt med avseende på speltillfälle och längd och skapat av många, vara ägnat att bilda en klangyta med meditativ verkan?

hur kan en sådan klangyta börja och sluta övertygande?

Lyssna på Cikador (10.49 min)     

Tillbaka